Образователен център Литерайко

Образователен център „Литерайко” (жк „Дружба-2, „Цариградски комплекс”) е звено към издателска къща „Литерайко”. Създаден е в резултат на широкия интерес към учебните помагала на издателството и системно изразяваното желание авторският екип на предлаганите издания да обучава ученици и да ги готви за предстоящи изпити.

От 2011 година в обучителната дейност на ОЦ „Литерайко” (жк „Дружба-2”, „Цариградски комплекс”) се включват и членове на екипа на издателската къща, които са изявени преподаватели в сферата на ранното чуждоезиково обучение – филолози магистри със специализации и опит в чужбина, автори на учебни помагала.

Водени преди всичко от желанието да осигурим ранноезиково обучение по английски и френски, адекватно на съвремието, ние създадохме езиковите курсове на „Литерайко”, в които оригиналната авторска програма на Центъра се комбинира с най-новите тенденции в образованието, застъпени в ползваните учебни помагала. Преподавателският екип се отличава с доказан професионализъм и творчески умения, с новаторско мислене и иновативни способности, с индивидуално отношение, такт, търпение, добронамереност и сърдечност в общуването с курсистите.

Освен
 • подготовка по български език и литература за текущата работа в училище или за съответните изпитни нива (НВО в 7. и 10. клас, матура и ВУЗ)
Центърът предлага още:
 • ранно чуждоезиково обучение по английски и френски език за деца (4 +)
 • чуждоезиково обучение на ученици и подрастващи по английски и френски език;
 • ускорени курсове за подобряване на езиковата грамотност;
 • занимания по творческо писане;
 • практики за развитие на мисленето и функционалната грамотност

и др.

Формите на обучение, които Центърът предлага, са разнообразни и многобройни:
 • индивидуални и групови;
 • системни и периодични;
 • модулни, тематични и комплексни;
 • редовни, интензивни и суперинтензивни;
 • дневни и вечерни;
 • делнични и съботно-неделни.

Организацията, формите и тематиката на отделните курсове непрекъснато се актуализират и разнообразяват – те произтичат от потребностите и желанията на кандидат-курсистите. Затова вероятността да откриете при нас ВАШИЯ КУРС е напълно реална – ОБАДЕТЕ НИ СЕ!