Курсове по английски език

Курсовете са предназначени за деца и ученици от различни възрастови групи:

  • деца – 4+ год.;
  • ученици;
  • гимназисти.

Обучението се провежда по изцяло авторска методика на Литерайко, изготвена от педагогическия екип на школата. В нея образователните системи на най-известните английски издателства се съчетават с най-модерните световни обучителни техники и иновативни практики.

Курсовете се водят от преподавател-филолог със специализация в чужбина и сериозен опит в чуждоезиковото и ранното чуждоезиково обучение. Заниманията се провеждат изцяло на изучавания чужд език, като игровият подход и интерактивното начало са широко застъпени.

През целия курс на обучение се поддържа системна връзка с родителите, която протича не само в директен контакт, но и електронно. Така всяка от страните е своевременно и изчерпателно информирана за всичко важно, свързано с обучението.

Продължителността на курсовете е различна в зависимост от възрастта на обучаваните. Заниманията се провеждат 2 пъти седмично – в делнични дни, като в учебния график не се включват ваканционните и празничните дни. В края на всеки курс обучаваните получават сертификат за успешно завършено ниво.

Групите наброяват от 5 до 12 човека.

Цената на отделните курсове зависи от възрастта на обучаваните и от продължителността на курса. При ранно записване или при еднократно заплащане на цялата стойност на курса се ползват ОТСТЪПКИ.