Английски език за деца 4+ години

Групите за ранно чуждоезиково обучение при ОЦ Литерайко – „Цариградски комплекс” (София), започват от 4-годишна възраст и се водят от филолог, специалист в ранното чуждоезиково обучение. Курсът е изцяло адаптиран към възрастта и спецификата на обучаващите се и включва множество забавни игри, песнички, сценки, стихотворения, видеа и увлекателни истории с автентичен английски. Обучението се осъществява изцяло на английски език, което позволява от ранна възраст детето да преодолее езиковата бариера при общуване с носители на езика и същевременно стимулира естественото учене чрез игра и в ситуация.

Курсовете са разделени на три нива, като във всяко следващо езиковият материал се надгражда и разширява. Започва се с упражнения по фина моторика, изписване на букви, думи, изречения, четене, въвеждат се първите граматически времена. Детето се научава да говори за себе си, вкусовете си, семейството и заобикалящата го среда, да се описва, да води кратки диалози със съучениците си, да разказва истории.

Учебните системи, които се използват в рамките на курса, са на издателство Oxford и включват множество специално разработени и адаптирани упражнения, песнички, забавни задачи, минипроекти. Всеки от курсовете ни съчетава и техники, упражнения и задачи от авторската методика на Литерайко, разработена от педагог филолог, специалист по ранно чуждоезиково обучение.

В рамките на часа възпитаваме учениците си на всички нужни им за в бъдеще училищни навици – внимание, концентрация, изслушване на събеседника, уважение към околните. Часовете ни преминават в приятелска и много забавна обстановка, основана на принципа „учене чрез игра“. Държим, разбира се, на дисциплината и вярваме в индивидуалния подход, съобразен с нуждите и качествата на всяко дете. Поддържаме ежеседмична връзка с родителите на всичките ни курсисти, така че по всяко време да са наясно с работеното в клас и напредъка на детето си.