Английски за ученици (1.-2. клас)

Курсовете ни за ученици в 1. и 2. клас са специално разработени, така че да положат основите на обучението по английски, да развият любов и усет към езика и навик за свободно общуване и изразяване. Подходящи са за деца, вече изучавали английски, както и за напълно начинаещи и се водят от филолог специалист в ранното чуждоезиково обучение по английски, с богат преподавателски опит. Обучението в ОЦ Литерайко – „Цариградски комплекс” (София), е интензивно и целево, което позволява да се надскочи и изпревари заложеното в програмите по езиково обучение на държавните училища. Работи се с най-добрите учебни системи на водещи английски издателства, като учебното съдържание е обогатено и разширено с помощта на специално разработената от педагог филолог авторска система на Литерайко за ранно чуждоезиково обучение.

Учениците много бързо трупат богат речников запас, запознават се в детайли с първите граматически правила, четат кратки текстове и отговарят на въпроси към тях; правят дълги и по-сложни упражнения за слушане с разбиране, съставят първите си съчинения и дълги диалози, разиграват сценки и театрални етюди, работят върху упражнителни видеа на английски, съобразени с интересите и възрастта си. Интензивно се правят упражнения за правопис и правилно произношение. Обучението и комуникацията в рамките на курса се водят изцяло на английски. Държим на дисциплината и писането на домашни, което гарантира качествено усвояване на материала и трайни знания. Атмосферата в часовете е стимулираща, много весела и позитивна. Насърчаваме екипната работа и възпитаваме у децата критично мислене и уважение едни към други. Ежеседмично се поддържа контакт с родителите, така че да са наясно доколко е усвоен материалът.

Групите са с ограничен максимален брой обучаващи се.