Английски за ученици (3.-7. клас)

Курсовете ни за ученици в 3.-7. клас се водят от филолог специалист в ранното чуждоезиково обучение по английски, с богат преподавателски опит. Предлагат интензивно и изпреварващо училищните програми обучение по езика. Работим с най-добрите учебни системи на водещи английски издателства, които комбинираме със специално разработена от нашия филолог специалист авторска програма, която е доказала ефективността си през годините. Наши курсисти се класират в челните места на много състезания, изпитни формати и олимпиади.

Учениците бързо усвояват богат и разнообразен речников запас от различни сфери, съобразени с ежедневието и интересите им; боравят свободно с основните времена (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple и други), изразяват се свободно на английски в писмена и устна реч, съставят дълги текстове, разиграват театрални сценки, разработват индивидуални и групови проекти, подготвят се за изпитни формати и олимпиади.

Обучението и комуникацията между децата и преподавателя, както и между самите деца се провеждат изцяло на английски език. Държим на дисциплината и писането на домашни, което гарантира качествено усвояване на материала и трайни знания. Атмосферата в часовете е стимулираща, много весела и позитивна. Насърчаваме екипната работа и възпитаваме у децата критично мислене, уважение едни към други, отборен дух и желание за работа и учене. Ежеседмично се поддържа контакт с родителите, така че да са наясно доколко е усвоен материалът.

Групите са с ограничен максимален брой обучаващи се.