Онлайн подготовка по български език и литература за 7. клас –

в реално време и чрез пряк контакт с преподавател

Заниманията са предназначени за ученици от 7. клас, които желаят да получат задълбочена и резултатна подготовка за НВО в 7. клас.

Провеждат се онлайн, което позволява на всеки да се включи в обучението, независимо от мястото, където живее, и без да губи излишно време за придвижване до учебния център.

Макар и онлайн, занятията протичат „на живо” – в реално време и при пряк контакт с преподавател, под формата на беседа, обяснения, упражнения, проверка на знанията. Учебното съдържание се поднася с помощта на екранна „бяла дъска”, върху която преподавателят пише, онагледява и илюстрира информацията като при присъственото обучение.

За подготовката си ученикът получава БЕЗПЛАТНО не само работни материали – тестове, задачи за упражнения и домашна работа, индивидуални указания за преодоляване на допусканите грешки, но също и помагала на издателска къща „Литерайко” за съответния клас, предлагани в книжарниците в страната.

За да са наясно с напредъка на децата си, родителите се информират регулярно от преподавателите за нивото на успеваемост на учениците. Информацията се предоставя на посочен от родителите имейл – под формата на бюлетин.

Заниманията се провеждат индивидуално (до 2 човека) или в малки групи – от трима до пет човека. Независимо от избраната форма (индивидуална или групова), учениците се приемат само след провеждане на безплатен диагностичен тест. В случай че показаното ниво не е удовлетворяващо и не предполага постигане на добри бъдещи резултати, кандидатите не се записват.

Обучението се води от авторитетни преподаватели с доказани професионални умения и компетентност – автори на популярните учебни помагала и продукти на издателска къща „Литерайко”.

Цени и плащания

Цената за ИНДИВИДУАЛНО обучение е 35,00 лв. за учебен час от 40 минути.

Цената на курс за ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА се формира въз основа на ставка от 25,00 лв. за учебен час от 40 минути. Времетраенето на курса се определя от нивото на съответната група, в която ученикът е разпределен в зависимост от входящото му ниво. Продължителността на курса не може да бъде по-кратка от 100 учебни часа и по-дълга от 120.

Администрацията на Образователния център си запазва правото да актуализира цените, пропорционално на обявявания инфлационен индекс.

При наличие на въпроси или необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на посочените в сайта телефони или електронен адрес.