Чуждоезиково обучение

Образователен център „Литерайко” (жк „Дружба-2, „Цариградски комплекс”) предлага целогодишно чуждоезиково обучение на деца и възрастни по английски и френски език.

Формите на занимания и времето на провеждането им са разнообразни. Обучението може да се реализира като групово или индивидуално; редовно, интензивно или супер интензивно; системно или периодично. Занятията могат да се провеждат както в делнични, така и в съботно-неделни дни. Точно какви да са видът и интензитетът на подготовката, определяте вие!

Преподавателският екип на центъра се състои от филолози магистири, със специализация и опит в чужбина, автори на учебни помагала.

Водени преди всичко от желанието да осигурим ранноезиково обучение по английски и френски, адекватно на съвремието, ние създадохме езиковите курсове на „Литерайко”, в които оригиналната авторска програма на Центъра се комбинира с най-новите тенденции в образованието, застъпени в ползваните учебни помагала. Преподавателският екип се отличава с доказан професионализъм и творчески умения, с новаторско мислене и иновативни способности, с индивидуално отношение, такт, търпение, добронамереност и сърдечност в общуването с курсистите.

Приключването на всеки курс е съпроводено с полагане на изпит, въз основа на който се издава сертификат за преминат курс на обучение.