Чуждоезиково обучение

Учебен център „Литерайко” предлага целогодишно чуждоезиково обучение на деца и възрастни.

Формите на занимания и времето на провеждането им са разнообразни. Обучението може да се реализира като групово или индивидуално; редовно, интензивно или суперинтензивно; системно или периодично. Занятията могат да се провеждат както в делнични, така и в съботно-неделни дни. Точно какви да са видът и интензитетът на подготовката, определяте вие!

Преподавателският екип на центъра се състои предимно от млади хора с изявени иновативни наклонности и отговорно отношение към поверената им работа. Това обяснява факта, че са желани и търсени кадри и от други езикови школи.

Обучението в центъра се извършва по най-съвременните езикови системи, които са с доказана ефективност.

Приключването на всеки курс е съпроводено с полагане на изпит, въз основа на който се издава сертификат за преминат курс на обучение.