Френски за деца и ученици

Заниманията по френски език за деца и ученици в ОЦ Литерайко-„Цариградски комплекс” се водят лично от Димана Иванова – специалист-филолог, завършил СУ „Климент Охридски“ и със специализация във Франция (Bordeaux III), насочена към чуждоезиковото обучение, преподаването на френски език като чужд, ранното чуждоезиково обучение. Като един от много малкото български учители с хабилитация, тя е член на изпитните комисии и изпитващо жури в рамките на сертификатните изпити DELF и DALF ( А1-C2). Организирала е няколко летни училища и лагери за френското училище Victor Hugo и Френския институт в София.

В рамките на програмата се използват най-добрите издания и методики на водещи френски издателства, часовете включват разнообразни упражнения за въвеждане в езика, четене и слушане с разбиране, съставяне на текст, свободно устно изразяване, игри, песнички и стихотворения, видеа, приказки и кратки истории. Атмосферата по време на уроците е стимулираща, много весела и позитивна, като у децата се насърчават и възпитават любов, усет и любопитство към френските култура и език!

*Поради целогодишно натоварения график на преподавателя е необходимо предварително уточняване на останалите свободни интервали и часове.