Френски за възрастни

Заниманията по френски език за възрастни в ОЦ Литерайко-„Цариградски комплекс” се водят лично от Димана Иванова – специалист-филолог, завършил СУ „Климент Охридски“ и със специализация във Франция (Bordeaux III), насочена към чуждоезиковото обучение, преподаването на френски език като чужд, ранното чуждоезиково обучение. Като един от много малкото български учители с хабилитация тя е член на изпитните комисии и изпитващо жури по време на сертификатните изпити DELF и DALF ( А1-C2).

В рамките на програмата се използват най-добрите издания и методики на водещи френски издателства. Часовете включват разнообразни упражнения за въвеждане в езика, четене и слушане с разбиране, съставяне на текст, свободно устно изразяване. Индивидуалният подход е водещ в работата с всеки обучаващ се.

*Поради целогодишно натоварения график на преподавателя е необходимо предварително уточняване на останалите свободни интервали и часове.