Изпитна подготовка по френски

Заниманията по подготовка за изпитни нива (DELF Prim, DELF Junior, DELF tout public, DALF) в ОЦ Литерайко-„Цариградски комплекс” се водят лично от Димана Иванова – специалист-филолог, завършил СУ „Климент Охридски“ със специализация във Франция (Bordeaux III), насочена към чуждоезиковото обучение, преподаването на френски език като чужд, ранното чуждоезиково обучение. Като един от много малкото български учители с хабилитация, тя е член на изпитните комисии и изпитващо жури по време на на сертификатните изпити DELF и DALF ( А1-C2).

В рамките на заниманията се работи по всички компоненти на изпита – слушане и четене с разбиране, съставяне на текст, устно изразяване. Обсъждат се заложените от изпитния формат очаквания, оценява се работата, усвояват се стратегии за добро представяне и адаптиране към изпитните критерии.

*Поради целогодишно натоварения график на преподавателя е необходимо предварително уточняване на останалите свободни интервали и часове.