Курсове по френски език за деца и ученици

В ОЦ Литерайко можете да изучвате френски като първи или втори чужд език език.

Обучението се води от преподавател специалист, завършил френска филология и специализирал във Франция, който има богат опит в обучаването както на деца, така и на възрастни. Заниманията се провеждат по изцяло авторска методика на Литерайко, в която образователните системи на най-утвърдените френски издателства се съчетават с най-модерните обучителни техники и иновативни световни практики.

Продължителността на заниманията варира според възрастовия диапазон на обучаваните. Провеждат се в делнични дни, като в учебния график не се включват ваканционните и празничните дни.