Онлайн подготовка по български език и литература за НВО в 7. и 10. клас и за матура (ДЗИ)

Заниманията са предназначени за ученици от 5., 6., 7. или 10. клас, на които им, предстои национално външно оценяване, както и за бъдещи зрелостници – ученици от 11. и 12. клас.

Провеждат се онлайн, което позволява на всеки да се включи в обучението, независимо от мястото, където живее, и без да губи излишно време за придвижване до учебния център.

Макар и онлайн, занятията протичат „на живо” – при пряк контакт с преподавател, под формата на беседа, обяснения, упражнения, проверка на знанията. Учебното съдържание се поднася с помощта на „бяла дъска”, върху която преподавателят пише, онагледява, илюстрира информацията – така, както това се случва и при присъственото обучение, в реална класна стая.

За подготовката си ученикът получава БЕЗПЛАТНО не само работни материали – тестове, задачи за упражнения и домашна работа, индивидуални указания за преодоляване на допусканите грешки, но също и помагала на „Литерайко” за съответния клас, разпространявани в книжарниците в страната и предназначени за подготовка за предстоящите изпити .

За да бъдат информирани родителите какъв напредък постигат децата им, преподавателите регулярно изпращат бюлетини за резултатите от работата в часовете, изпълнението на домашните работи, направените контролни изпити. Информацията се предоставя на посочен от родителите имейл.

Заниманията протичат индивидуално или в малки групи – от трима до пет човека. И в двата случая кандидатите за обучение се приемат само след проведен диагностичен тест. В случай че констатираното ниво е неудовлетворяващо и не предполага постигане на добри бъдещи резултати, кандидатите не могат да бъдат записани.

Обучението се води от авторитетни преподаватели с доказани професионални умения и компетентност – автори на популярните в цялата страна учебни помагала на издателска къща „Литерайко”.

Цената за индивидуално обучение е 25,00 лв. за учебен час от 40 минути, а за обучение в група – 18,00 лв. за същата продължителност.

В случай че имате допълнителни въпроси или ви е нужна и друга информация, можете да се свържете с нас на посочените в сайта телефони или електронен адрес.