Онлайн занимания по френски език (деца и ученици)

Специално разработената авторска система на Литерайко за онлайн занимания по френски бе създадена и успешно апробирана в периода на 2020-2022 г. Тя е плод на авторски труд и дългогодишни усилия на специалистите ни – филолози педагози с над 15 годишен опит в началното обучение, и цели да отговори на нуждите на всички деца, ученици и родители, които предпочитат да осъществяват обучението си в домашна среда с цел спестяване на време за пътуване, наваксване на индивидуални пропуски, натоварен личен график, търсене на по-иновативни и интерактивни методи за обучение.

Насочено към групова и индивидуална подготовка, онлайн обучението включва използване на множество разнообразни интерактивни ресурси – активни игри, учебни видеа, викторини, кръстословици, симулации, приказки и забавни граматически упражнения, които развиват четирите ключови компонента на успешното езиково обучение: слушане с разбиране, четене с разбиране, устно изразяване, писмено изразяване. Освен използване на класически системи за обучение на водещи френски издателства, онлайн програмите ни позволяват достъп до допълнителни ресурси, надграждащи усвоения материал и стимулиращи у ученика желание за учене, увереност, интерес, както и развитие на уменията му. Ефективността на онлайн подготовката се доказва от факта, че наши ученици, обучавани по този начин, се представят отлично на множество състезания и олимпиади по френски.

Програмите са достъпни за деца и ученици от цялата страна, осъществяват се в Скайп или Zoom, като задължително са необходими компютър или таблет с работещи камера и микрофон. Графикът и честотата на заниманията се определят индивидуално, като за целта преди началото на заниманията се провежда безплатна консултация със специалист методолог за определяне нивото и нуждите на обучаващия се. Заниманията се водят изцяло на френски.