Връщане на продукт

Клиентът има право да върне без обективни причини поръчаните и платени от него издания и продукти в 14-дневен срок от датата на доставка. Връщането става на адрес: 1582 София, жк „Дружба-2”, бл. 284, вх. Ж, офис 8.2. Връщането трябва да се извърши чрез куриерската фирма, осъществила доставката, и е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. Видът и състоянието на изданията трябва да бъдат същите като тези в момента на получаването им. В противен случай стойността на поръчаните издания и продукти НЕ СЕ възстановява на клиента.

Когато поръчаните издания и продукти не се различават по вид и качество от доставените, стойността им се възстановява на клиента в пълен размер. Възстановената сума включва само продажната стойност на изданията и продуктите, но не и допълнителните разходи, направени във връзка с първоначалната им доставка. Възстановяването на сумите се извършва в сроковете, предвидени в законодателството.

За заявка на връщане, моля попълнете онлайн формата по-долу:

    Оригинална фактура или фискален бон:

    Допълнителна информация (ако има такава):