Разбираме ли, когато четем? Тестове за функционална езикова грамотност.

10.00 лв.

Тестове за функционална и езикова грамотност

  • Автори: Димана Иванова, Милослава Стойкова
  • Обем: 112 стр.
  • Подвързия: мека

Описание

Проведеното през 2012 г. международно сравнително изследване PISA, с което се оценявачетивната грамотност на учениците от 65 страни, отрежда на българските участници 51. място. Резултатите показват, че голяма част от тях не разбират смисъла на прочетеното, други се затрудняват при тълкуването му, а над 40% имат проблеми със самото четене. Изводите: функционалната грамотност на децата ни е незадоволителна, способността им да прилагат наученото в реални условия – неразвита, а бъдещата им успешна реализация в обществото – съмнителна. Във връзка с това МОН превръща повишаването на функционалната грамотност на учениците в национален приоритет, а броят на задачите за проверка на приложните умения в изпитните формати по БЕЛ все повече нараства.
Новото издание на „Литерайко” е отговор именно на тези образователни тенденции. То се състои от 10 „диагностициращи” теста, с които се проверят не само езиковите знания, но и функционалната грамотност на учениците:
  • доколко те умеят правилно да „разчитат” информация;
  • в състояние ли са да се „възползват” от нея в практиката;
  • могат ли да се справят успешно с конкретни житейски ситуации.
Използваните работни текстове са заети от делничната практика и са свързани с интересите, нагласите и обичайните дейности на подрастващите.
Във всеки тест е включена и задача за „езиково производство”, чиято цел е да провери уменията за създаване на различни текстове и текстови „продукти”.
Повечето изпити по БЕЛ (за 7. клас, за матура, за ВУЗ) включват множество задачи за възприемане, осмисляне, тълкуване и прилагане на информация от текст. По тази причина настоящето издание е подходящо за самоподготовка на ученици като от среден, така и от горен курс. То дава възможност не само за оценка на базовата и функционалната грамотност, но и за тяхното развитие и усъвършенстване.