Нови тестове за изпита по български език и литература в 7. клас

14.00 лв.

Книгата съдържа 10 теста, които са съставени по модела на изпита за външно оценяване в 7. клас, и отговори към тях.

Категория:

Описание

Книгата съдържа 10 теста, които са съставени по модела на изпита за външно оценяване в 7. клас, и отговори към тях. В изданието са включени също:

  • 10 карти за самооценка, въз основа на които ученикът може да установи какви грешки допуска и какъв учебен материал трябва да преговори, за да отстрани пропуските си.
  • Крива на успеха, в която, попълвайки резултатите от решените тестове, кандидат-гимназистът лесно ще определи тенденциите в самоподготовката си – постига ли напредък в процеса на упражнения, или успеваемостта му е неудовлетворяваща.

Материалите, включени в изданието, са полезни не само за надграждане на изпитните знания и умения, но също и за оформяне на точна и обективна самопреценка на индивидуалното ниво.